Mitt namn är John Holmquist och jag är Kyrkomusiker med många års erfarenhet som solist och ackompanjatör.
Jag är en klassiskt skolad baryton, men hanterar de flesta andra stilar - vilka finns att lyssna till under fliken "Musik".

 

Smal John Bl Vst

 

Musiken är bland det viktigaste vi har.

Om vi ser på mänsklighetens historia finner vi att musiken har varit ständigt närvarande.
Detta för att musiken innehåller en särskild kraft - att vara den nyckel som låser upp våra hjärtan.
För är det inte så vårt perspektiv på musik ser ut?
Om vi till exempel är i sorg, då kan musiken hjälpa oss att bearbeta den sorgen.
Eller när vi har fest - då gör vi en spellista, eller hyr in ett band som vi kan dansa till, för det gör oss glada.
När vi har svårt att sova, då kan vi lyssna på något som får våra överarbetade sinnen att slappna av.

Ingen kan förneka vilken tillgång musiken är för mänskligheten, eller hur stor genomslagskraft den har.
Det är av den anledningen jag erbjuder det jag kan bäst - att låta den levande musiken leda till läkedom och glädje.
För alla som önskar.

"Who can live without it? I ask in all honesty;
What would life be?
Without a song or a dance, what are we?
So I say; Thank You for the music, for giving it to me."


-Soli Deo Gloria-

 

Underskrift_frnamn.jpg