Jag har musicerat hela mitt liv, så långt mitt minne nu sträcker sig.
Med en musikaliskt aktiv familj i ryggen blev det fullt naturligt att jag valde den vägen i livet.

Det började med att jag lärde mig sjunga och spela brukspiano i
afrostil (dvs jazz, blues, R´n´B, rock och mycket annat), men jag fick även lära mig spela
klassisk musik efter noter. När det var dags att välja instrument i grundskolan valde
jag trumpet, vilket jag kom att fokusera på under de kommande 10 åren.

John med trumpet

I gymnasiet kom jag in på musikestetisk profil, men upptäckte snart att sången och
pianospelet blev mer betydelsefull för mig än trumpetspelet.
Därför valde jag att lägga lite mindre tid på trumpeten till förmån för pianot
och min egen röst. I detta skede började jag även komponera egen musik.

Efter gymnasiet blev jag kallad till mönstring - och till min stora glädje fick jag
kännedom om att den svenska militären erbjöd utbildningsalternativet musiksoldat!

Jag sökte till Livgardets Dragonmusikkår (LDK) och blev beviljad plats som
trumpetare i den beridna högvakten.

John i LDK

När värnplikten var över tog jag 1 1/2 sabbatsår innan jag bestämde mig för att söka till
Mellansels Folkhögskola, Kantorslinjen.
Jag hade aldrig förut trakterat orgel, och valde därför att under ett år på Orgellinjen
skaffa mig grundläggande kunskaper. Sedan följde några års kantorsstudier på heltid, för
att sedan övergå till studier på halvfart - så att jag kunde skaffa mig praktiska erfarenheter i tjänsten.

Jag fick tre korta vikariat i Svenska Kyrkan, i Västernorrland, men sökte därefter en
heltidstjänst i EFS som församlingsmusiker.
Där blev jag kvar i 5 år, till min och församlingens stora glädje! Vid det här laget hade
jag hunnit komponera mycket musik för både vuxenkör, barnkör och solo.

Av personliga skäl valde sedan jag och min fru att flytta söderut där jag - med fullföljd
kantorsexamen - sökte en tjänst som Kyrkomusiker i Södra Vedbo Pastorat.
Där är jag kvar än idag - och jag trivs mycket bra!

Tanken om att skaffa enskild firma har följt mig sedan gymnasiet, men det har inte varit läge.
Fram tills nu.
Jag känner starkt för de uppgifter jag valt att arbeta med; att få bidra till glädje och sorgearbete
för dem som önskar och behöver det.

Om ni önskar anlita mig så innebär det att ni får en socialt och musikaliskt kompetent musiker.
Min musik kommer alltid från hjärtat, enligt mig det enda sättet att framföra musik på..

Meritlista

Musikestetisk profil på Karlbergsgymnasiet, Åmål (2004-2007)

Livgardets Dragonmusikkår, K1 i Stockholm (2008)

Kantorslinjen med afroprofil på Mellansels Folkhögskola, i Mellansel (2010-2020)
- Grundkurs i Klassiskt piano
- Grundkurs i Brukspiano
- Grundkurs i Klassisk-/ och afrosång
- Fördjupningskurs i Klassisk sång
- Grundkurs i Solistiskt orgelspel
- Grundkurs i Liturgiskt orgelspel
- Grundkurs i Gehörs-/ och Satslära
- Grundkurs i Körledning

Utöver dessa kurser behärskar jag även
- Trumpet
- Bas
- Grundläggande ackordsspel på gitarr
- Grundläggande kunskaper i slagverk

Arbetsliv

Sommarvikariat i Sävar-Holmöns församling (2013)
Vikariat 6 månader i Tavelsjö församling (2014)
Vikariat 6 månader i Umeå Landsförsamling (2015)
Heltidstjänst i EFS, Bergsbyn (2015-2020)
Heltidstjänst i Svenska Kyrkan, Ingatorp-Bellö församling (2020-pågående)